İletişimRandevu Al

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Demir AO., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Akciğer Kitle Lezyonlarında Kontur Özellikleri ve Hava Bronkogramı Varlığının High Resolution Computerized Tomography (HRCT) ile Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, Mersin, 1994.
 2. Demir AO., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Mesane Divertikülünden Köken Alan Karsinoma”, 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, Mersin, 1994.
 3. Kızılkaya E., Şilit E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Döneminde İntrakranial Patolojilerde Transfontanel Ultrasonografik İnceleme”, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Uludağ, 1995.
 4. Başekim CÇ., Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Adrenal Kitlelerde US Rehberliğinde İİAB’ nin Tanı Değeri”, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Uludağ, 1995.
 5. Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Saraçoğlu M., Karslı AF, “Karpal Tünel Sendromunda Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi (sözlü sunum)”, 2. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Ankara, 1995.
 6. Başekim CÇ., Kızılkaya E., Kutlay M., Şilit E., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Gecikmiş Travmatik İntraserebral Kanamalar: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları”, 2. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Ankara, 1995.
 7. Yıldırım Ş., Baloğlu H., Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Ersal Y., Çermik H., Uçmaklı E., Öztek İ, “Hepatosellüler Karsinomada İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Sitolojik Tanı Kriterleri ve Konvansiyonel Boya Yöntemleri”, 12. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Bursa, 1995.
 8. Başekim CÇ.,Kızılkaya E., Ergür R., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Uterin Kavite Lezyonlarının Transvaginal Sonohisterografi ile Değerlendirilmesi”, 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.
 9. Mutlu H., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “İdiopatik Pulmoner Hemosideroziste (İPH) Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) Bulguları”, 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.
 10.  Günbatılı E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Prostat Kanserini Saptamada Transrektal US (TRUS) Rehberliğinde İğne Biyopsileri: TRUS Bulguları, Serum PSA Değerleri ve PSA Dansitesi ile Korelasyon”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1997.
 11.  Başekim CÇ., Kutlay M., Fitöz S., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Von Hippel-Lindau Sendromu: Olgu Bildirisi”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1997.
 12.  Erşanlı D., Sönmez M., Pekkafalı Z., Çankır Z., Gülecek O., Örge Y, “Behçet hastalığında oküler hemodinami”, 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998.
 13.  Pekkafalı Z., Şilit E., Kunter E., Haskök SN., Karslı AF, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Renal Fonksiyonel Rezervin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 1999.
 14.  Bulut B., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Tütüncü L., Karslı AF, “Anormal Uterin Kanaması Olan Perimenapozal Dönemdeki Olguların Transvajinal Ultrasonografi ve Sonohisterografi ile Değerlendirilmesi”, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 1999.
 15.  Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Şilit E., Albayrak S., Karslı AF, “Korpus Kavernozumda Arteriyovenöz Fistüle Bağlı İdiopatik Yüksek Akımlı Kronik Priapizm: Olgu Sunumu”, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 1999.
 16.  Sönmez G., Pekkafalı Z., Şilit E., Saraçoğlu M., Kızılkaya E., Karslı AF, “Karpal Tünel Sendromunda MRG”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1999.
 17.  Başekim CÇ., Şilit E., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Cerrahoğlu K., Karslı AF, “Pulmoner Vasküler Anomalilerde MR-Anjiografi”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1999.
 18.  Mutlu H., Pekkafalı Z., Mirowitz SA, “Omuz MRG: Normal Varyantlar, Artefaktlar ve Tanısal Tuzaklar”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.
 19.  Evrenkaya TR., Atasoyu EM., Pekkafalı Z., Şilit E., Tülbek MY, “Kronik Pankreatite Eşlik Eden Sekonder Amiloidoz Olgusu”, 17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, 2000.
 20.  Evrenkaya TR., Narin Y., Atasoyu EM., Yıldırım Ş., Pekkafalı Z., Şilit E., Karslı AF., Tülbek MY, “Üremik Bir Hastada Paratiroid Adenomuna Bağlı Gelişen Klavikular Brown Tümörler”, 17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, 2000.
 21.  Evrenkaya TR., Cingözbay BY., Atasoyu EM., Narin Y., Pekkafalı Z., Şilit E., Tülbek MY, “Aort Koarktasyonuna Eşlik Eden At Nalı Böbrek”, 17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, 2000.
 22.  Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Mirowitz SA, Diz MRG: Normal Varyantlar, Artefaktlar ve Tanısal Tuzaklar”, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, İzmir, 2000.
 23.  Şilit E., Pekkafalı Z., Kara K., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “BT Floroskopi Eşliğinde Transtorasik İğne Biyopsisi”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.
 24.  Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Narin Y., Akın L., Kızılkaya E., Karslı AF, “Perkütan Etanol Enjeksiyonu ile Tedavi Edilen Otonom Tiroid Nodüllerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.
 25.  Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Narin Y., Şilit E., Kızılkaya E., Karslı AF, “İyotlu Radyolojik Kontrast Maddelerin Tiroid Bezine Etkisinin Araştırılması”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.
 26.  Atasoyu EM., Ünver S., Çakır O., Pekkafalı Z., Saraçoğlu M., Evrenkaya TR., Tülbek MY, “Gilles De La Tourette Sendromu Olan Nefrotik Sendromlu Bir Olguda İntravenöz Midazolam Sedasyonuyla Böbrek Biyopsisi. 18. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 2001.
 27.  Başekim CÇ., Şilit E., Pekkafalı Z., Güngör A., Kara K., Özdemir G., Kızılkaya E., Karslı AF, “Pulsatil Tinnituslu Olguların Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.
 28.  Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Özdemir G., Karslı AF, “İzole Multisentrik Menenjiomlu Bir Olguda BT ve MR Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.
 29.  Kara K., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Postekspiratuvar YRBT’ nin Tanı Değeri”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.
 30.  Şilit E., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Okutan O., Kara K., Karslı AF, “Uzun Süredir Sigara İçen Genç Yaş Grubu Olgularda Ekspirasyon Sonrası YRBT Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.
 31.  Kızılkaya E., Kuşkucu M., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Karslı AF, “Diz Eklem Dislokasyonlarında Radyolojik Bulgular”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.
 32.  Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Şilit E., Narin Y., Kızılkaya E., Karslı AF, “İntrahepatik Splenozis”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.
 33.  Pekkafalı Z., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Yıldırım Ş., Kızılkaya E, “Ekstraadrenal Feokromasitoma: Üç Olgu Sunumu”, Üroradyoloji Sempozyumu, İzmir, 2002.
 34.  Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Şilit E., Mutlu H., Kızılkaya E, “Arteriyovenöz Fistüle Bağlı Yüksek Akımlı Kronik Priapizm: Üç Olgu Sunumu”, Üroradyoloji Sempozyumu, İzmir, 2002.
 35.  Pekkafalı Z., Albayrak S., Baykal KV., Yıldırım Ş., Karaman B., Kızılkaya E, “Üreteropelvik Yerleşimli Sekonder Hidatik Kist (sözlü sunum)”, Üroradyoloji Sempozyumu, İzmir, 2002.
 36.  Ayata A., Ünal M., Sönmez M., Pekkafalı Z., Yıldız TF., Erşanlı D., Gülecek O, “Travmatik Hifema Sonrası Tanı Konan Lokal Klinik Seyirli Sickle Cell Hemoglobinopati”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.
 37.  Ünver S., Atasoyu E., Evrenkaya T., Pekkafalı Z., Tülbek MY, “Hemodiyalizde Kan Akım Hızını Artırmak Eritropoietin Gereksinimini Azaltıyor mu?”, 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 2002.
 38.  Pekkafalı MZ., Sevgican U., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Yenidoğanlarda Diyafragma Kalınlıklarının Ölçümü: Yatış Pozisyonunun Solunum Dinamiğine Etkileri”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 39.  Başekim CÇ., Şilit E., Güngör A., Mutlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E, “Stiloid Çıkıntının Üç Boyutlu BT ile Değerlendirilmesi”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 40.  Pekkafalı MZ., Yıldırım Ş., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karaman B, “Üreteropelvik Bileşkede Kist Hidatik: Olgu Bildirisi”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 41.  Kızılkaya E., Şilit E., Karaman B., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başekim CÇ, “İntrakranyal Kistik Kitlelerde MRG”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 42.  Pekkafalı MZ., Yıldırım Ş., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Erişkin Wilms Tümörü: Olgu Bildirisi”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 43.  Kızılkaya E., Şilit E., Yüksel C., Pekkafalı Z., Mutlu H., Başekim CÇ, “BT Serebral Perfüzyon Tekniği”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 44.  Pekkafalı MZ., Kıralp MZ., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Sakroileitli Olguların Tedavisinde Eklem İçine Ultrasonografi Kılavuzluğunda Steroid ve Lokal Anestezik Enjeksiyonları (sözlü sunum)”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 45.  Pekkafalı MZ., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Tiroid Nodülleri Neden Vertigo Yakınmalı Hastalarda Daha Sık Görülüyor: Karotis-Vertebral Arter Doppler İncelemelerinde Bir Gözlem”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 46.  Sönmez G., Pekkafalı Z., Mutlu H., Şilit E., Başekim C., Kızılkaya E, “Olgu Bildirisi: Karaciğer Hidatik Kist Rüptürüne Sekonder Abdominal Hidatitosis”, 24.Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 47.  Karaman B., Başekim C., Şilit E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Kızılkaya E, “Spiral BT Pnömokolon: Tekniği, Üstünlükleri ve Sınırlamaları”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 48.  Öztürk E., Şilit E., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başekim C., Kızılkaya E, “MRG ile Skorlama Sistemi Kullanılarak Memenin Benign ve Malign Lezyonlarının Ayrımı”, 24.Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 49.  Ünver S., Atasoyu EM., Evrenkaya TR., Pekkafalı Z., Başekim C., Baloğlu H., Narin Y., Tülbek MY, “Böbrek Yetmezliğine Neden Olmuş, ANCA (+), Steroide Duyarlı Bir Retroperitoneal Fibrozis Olgusu”, 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2003.
 50.  Kara K., Mutlu H., Pekkafalı Z., Şilit E., Başekim C., Kızılkaya E, “Bilateral Patellar Aplazi-Koksa Vara Birlikteliği: Olgu Bildirisi”, 24.Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 51.  Kara K., Pekkafalı Z., Şilit E., Mutlu H., Başekim C., Kızılkaya E, “Çapraz Füzyone Ektopik böbrek Tanısında MR-Ürografi ve Çok Kesitli BT ile Üç Boyutlu Görüntüleme Bulguları: Olgu Bildirisi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 52.  Kara K., Şilit E., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başekim C., Kızılkaya E, “Paraspinal ve batın yan duvarı yerleşimli primer hidatik kist: olgu bildirisi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 53.  Mutlu H., Karaman B., Şilit E., Pekkafalı Z., Pehlivan Ö., Başekim C., Kızılkaya E, “MR Artrografik İnceleme İçin BT Kılavuzluğunda Anterior Yaklaşımlı Girişim Tekniği”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 54.  Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim C., Kızılkaya E, Karslı F, “Laparoskopik Kolesistektomi Öncesi Sistik Kanalın Kontrastlı ve Kontrastsız Manyetik Rezonans Kolanjiografi ile Görüntülenmesi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 55.  Sönmez G., Pekkafalı Z., Mutlu H., Şilit E., Kızılkaya E., Başekim C, “Olgu Bildirisi: İntrakranial Uzanım Gösteren Nazal Fossa Yerleşimli Ewing Sarkomu”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 56.  Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Çakır Ö., Başekim C., Kızılkaya E, “Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kalça Ekleminde Geçici Kemik İliği Ödemi Gösteren İki Olgu Bildirisi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 57.  Şilit E., Emektar A., Başekim, CÇ., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başoğlu C., Kızılkaya E, “Şizofren Hastalarda Proton MR Spektroskopinin Yeri”, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 58.  Öztürk E., Başekim CÇ., Şilit, E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Kantarcı M., Kızılkaya E, “Tip I Proatlantal Arter ve Bilateral Eksternal Karotis Arter Aplazisi” 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 59.  Sıldıroğlu HO., Kantarcı M., Başekim CÇ., Şilit E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Kızılkaya E, “Crouzon Hastalığının Radyolojik Bulguları” 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 60.  Demirel F., Kaplan M., Solmazgül E., Cesur MT., Pekkafalı Z., Küçükardalı Y, “Pulmoner Tromboembolizmde Trombolitik Tedaviyi Takiben Gelişen Perirenal Hemoraji Olgusu”, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2005.
 61.  Kaplan M., Solmazgül E., Yönem A., Şahan B., Pekkafalı Z., Nalbant S, “Orlistat Tedavisinin Non-Alkolik Steatohepatit Üzerine Etkisi”, 4. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2005.
 62.  Sıldıroğlu HO., Başekim CÇ., Mutlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E, “Transjuguler Karaciğer Biyopsisi”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.
 63.  Mutlu H., Sıldıroğlu HO., Toslak İE., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Donanma Dalgıçlarında Santral Sinir Sisteminin MR Görüntüleme ile Değerlendirilmesi”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.
 64.  Toslak İE., Mutlu H., Sıldıroğlu HO., Pekkafalı Z., Kızılkaya E, “Mastositozlu Olguda İskelet Sistemi Tutulumu: BT Bulguları”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.
 65. 65.  İncedayı M., Pekkafalı Z., Sıldıroğlu HO., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Diffüz Yağlı Karaciğerde Sonografik ve Histopatolojik Korelasyon”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1


Kısaca


İlgili klinik branşın gerektirdiği görüntüleme alanındaki iş birliğini, en uygun maliyetle, en üst seviyede yararlılık, zararsızlık, çözüm odaklı inceleme ve tedavi yöntemlerini kullanarak hizmetinize sunmaktayız.
Mail Bülteni


Kliniğimizde olan tüm gelişmelerden haberdar olabilmek için bültenimize abone olabilirsiniz.  Copyright 2023 Prof. Dr. Zekai Pekkafalı Her Hakkı Saklıdır.

  Batıkent Veteriner Vimfay