Memede Kist Sebepleri ve Tedavisi

Memede Kist Sebepleri ve Tedavisi. Kadınların meme ultrasonografilerinde en sık gördüğümüz problemler arasında ilk sırada meme kistleri gelmektedir. Özellikle menapoz öncesi kadınların hemen hemen üçte birinde gördüğümüz bu kistlerin doğru değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Meme muayenesinde temel hedef hastada meme kanseri olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu muayenelerde ayırt edilmesi gereken en önemli ve sık karşılaştığımız durumlardan biri […]

Kist hidatik nedir ?

Kist hidatik nedir? Hidatik kist hastalığı olarak da bilinen bu hastalığın etkeni ekinokok adlı bir yassı solucan türüdür. Ekinokok paraziti çok geniş bir coğrafi dağılım gösterir, ancak, koyun yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. En sık karaciğeri tutar ve bu nedenle karaciğer kist hidatik veya karaciğer kist hidatiği olarak yaygın görülür. Karaciğerden sonra sık görüldüğü organ […]

Meme Biyopsisi Nedir ?

Bu yazımızda meme biyopsisi nedir , memede iğne biyopsisi nasıl yapılır konusunu ele alacağız. Meme, fonksiyonları ile kadın sağlığı açısından çok önemli bir organ olduğu gibi, ne yazık ki meme kanseri de diğer kanserlere göre kadınlarda en sık karşılaştığımız kanserdir. Meme kanseri görülme sıklığı zaman içerisinde giderek artmaktadır ve günümüzde görülme sıklığı yaşam boyu her […]

Tiroid bezinin hızlı çalışması için ne yapılmalı ?

Tiroid bezinin hızlı çalışması için ne yapılmalı konusunu ele alırken öncelikle tiroid bezinin az çalışması konusuna temas etmek gerekir. Tiroid bezinin çalışmasının azaldığı duruma tiroid yetmezliği ‘hipotiroidizm’ adı verilir. Bu durumdaki tiroid bezi az hormon salgılar. Kan tahlili yapılarak ölçülen tiroid hormonları (T3 ve T4) normalden düşüktür. Bu durumda metabolizma yavaşlar ve hastada buna bağlı […]

Girişimsel radyoloji riskleri nelerdir ?

Girişimsel radyoloji nedir, içeriğimizde de anlattığımız gibi girişimsel radyoloji , radyolojinin tedavi edici bölümü olup tıbbın hızla ilerleyen bir dalıdır. Girişimsel radyolojide, görüntüleme kılavuzluğunda ciltten girilerek tedaviler yapılır. Temelleri 60’lı yıllara dayanan girişimsel radyolojik tedavilerin çeşitliliği son zamanlarda çok artmıştır. Özellikle, önceden açık cerrahi olarak ameliyatla tedavi edilebilen pek çok hastalık artık girişimsel radyoloji sayesinde […]

Girişimsel Radyolojinin Avantajları Nelerdir?

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN (İğne Deliğinden Ameliyat) AVANTAJLARI: Birçok işlemin hastanın hastanede yatmasına bile gerek kalmadan yapılabilir olması Kısa bir gözlem süresi (birkaç saat) sonrası hastaların evine gidebilmesi İşlemlerde genel anestezi gerekmemesi ve narkoza bağlı gelişebilecek risklerin ortadan kalkması Uygulanan tedaviye bağlı gelişebilecek olumsuzluklar (komplikasyonlar), olası riskler ve işlem sonrası ağrının açık cerrahi yöntemlere göre belirgin azalması […]

Girişimsel Radyoloji Yöntemleri Nelerdir ?

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? VASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEM VE TEDAVİLER Anjiyografi (Diagnostik) Anjiyoplasti – Balon ve ilaç kaplı balon Stent ve ilaç kaplı stent Aterektomi – Damar traşlama Embolizasyon Tedavileri – Myom, prostat, varikosel, pelvik konjesyon sendromu Anevrizma Tedavileri – Aort, Beyin vb. Toplar Damar Hastalıkları Varis Derin Ven […]

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Tedavi edici hekimlikte asıl önemli olan, önce tanı koymaktır. Çünkü hastalıkların tedavisi çoğunlukla belirlenmiştir. Tanı için hekimin yaptığı ilk iş, hastayı yakınması ile ilgili sorgulamaktır. Anamnez alma dediğimiz bu sorgulamayı fizik muayene (bakı) izler. Fizik muayenede hekim hastasını inspeksiyon (bakma), palpasyon (elleme), perküsyon (vurma) ve oskültasyon (dinleme) ile, yani, beş duyusunu kullanarak inceler. Amaç hastanın […]

Renkli Doppler Ultrasonografi

Renkli Doppler Ultrasonografi Nasıl çalışır? Yaklaşan ya da uzaklaşan bir tren sesini düşünelim. Sabit frekansla ses veren hareketli bir kaynak yaklaştıkça daha tiz (artmış frekans, kulağa gelen sesin dalga sayısı artmıştır), uzaklaştıkça daha pes (azalmış frekans, kulağa gelen sesin dalga sayısı azalmıştır) işitilir. Buna Doppler kayması adı verilir. Damardan akan kanın içerisindeki kanın kırmızı hücreleri gibi […]

Ultrasonografi

EN iyi Radyolog ve Girişimsel Radyoloğun EN iyi gözü ve kulağıdır. Çünkü; “EN az zarar vererek, EN ekonomik yolla, EN kısa sürede tanı koyan hekim, EN iyi hekimdir” Ultrasonografi nedir ve nasıl çalışır? Ses dalgalarını kullanır. İnsan kulağının işitemediği kadar tiz olan ultrasonik sesler kullanılır. Bu sesler 2 – 20 Megahertz (MHz) bantındaki seslerdir. Ses, cisimlerin titreşimi sonucu meydana gelir. Bu kadar yüksek titreşimi elde […]

Call Now Button