Kategori Arşivleri: Ultrasonografi

Ultrasonografi

EN iyi Radyolog ve Girişimsel Radyoloğun EN iyi gözü ve kulağıdır. Çünkü; “EN az zarar vererek, EN ekonomik yolla, EN kısa sürede tanı koyan hekim, EN iyi hekimdir” Ultrasonografi nedir ve nasıl çalışır? Ses dalgalarını kullanır. İnsan kulağının işitemediği kadar tiz olan ultrasonik sesler kullanılır. Bu sesler 2 – 20 Megahertz (MHz) bantındaki seslerdir. Ses, cisimlerin titreşimi sonucu meydana gelir. Bu kadar yüksek titreşimi elde […]

Renkli Doppler Ultrasonografi

Renkli Doppler Ultrasonografi Nasıl çalışır? Yaklaşan ya da uzaklaşan bir tren sesini düşünelim. Sabit frekansla ses veren hareketli bir kaynak yaklaştıkça daha tiz (artmış frekans, kulağa gelen sesin dalga sayısı artmıştır), uzaklaştıkça daha pes (azalmış frekans, kulağa gelen sesin dalga sayısı azalmıştır) işitilir. Buna Doppler kayması adı verilir. Damardan akan kanın içerisindeki kanın kırmızı hücreleri gibi […]

Girişimsel radyoloji riskleri nelerdir ?

Girişimsel radyoloji nedir, içeriğimizde de anlattığımız gibi girişimsel radyoloji , radyolojinin tedavi edici bölümü olup tıbbın hızla ilerleyen bir dalıdır. Girişimsel radyolojide, görüntüleme kılavuzluğunda ciltten girilerek tedaviler yapılır. Temelleri 60’lı yıllara dayanan girişimsel radyolojik tedavilerin çeşitliliği son zamanlarda çok artmıştır. Özellikle, önceden açık cerrahi olarak ameliyatla tedavi edilebilen pek çok hastalık artık girişimsel radyoloji sayesinde […]

Renkli Doppler Nedir ?

Renkli Doppler, bir ultrasonografi görüntüleme yöntemidir. Günümüzde artık sadece gri skala (siyah-beyaz) ultrasonografi cihazları pek kullanılmamakta olup üretilen hemen hemen tüm cihazlarda renkli Doppler özelliği bulunmaktadır. [bt_highlight]Renkli Doppler Ultrason [/bt_highlight] Hem renkli Doppler ultrason, hem de siyah-beyaz gri skala ultrasonografik incelemeler aynı cihazla yapılmakta ve hemen hemen her tür inceleme sırasında birbirlerini destekleyici olarak kullanılmaktadır. […]

Penil Doppler

Penil Doppler Ultrasonografi. Sertleşme problemleri, erkeklerde oldukça yaygın görülen bir cinsel sağlık sorunudur. Sebepleri farklı olmak üzere genç, orta veya ileri her yaş gurubunda görülebilir. Ereksiyon problemlerinin teşhisi ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için öncelikle detaylı bir muayene, tetkik ve araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu tetkikler arasında çok önemli yeri olan bir tetkik de penil renkli Doppler […]

Call Now Button