İletişimRandevu Al

Çalışma
Alanlarım

Çalışma Alanlarım 1

Girişimsel Radyoloji (Ameliyatsız Tanı ve Tedaviler)


Biyopsiler (Görüntüleme kılavuzluğunda tüm organların ince ve kalın iğne biyopsileri), Kateterizasyon/Direnaj/ Stentler (Kist, Apse, Safra ve İdrar yolları-PTK,Nefrostomi,vb) Tümör/Nodül Ablasyon (Yakma) Tedavileri (RF, Lazer, Alkol) Ağrı Tedavileri, Sinir Blokajları (Karın içi kanserlerinde ağrı kontrolu)


Çalışma Alanlarım 2

Ürogenital Radyoloji (İdrar Yolları ve Genital Sistem)


Penil Renkli Doppler Ultrasonografi (Ereksiyon problemleri araştırması), Ayrıntılı Gebelik Renkli Doppler Ultrasonografisi, Prostat Ultrasonografisi ve Biyopsisi, Skrotal Renkli Doppler (Testis, Varikosel araştırması), Üriner Sistemin tüm görüntüleme yöntemleri (US / RDUS / BT / MR / RÖNTGEN)


Çalışma Alanlarım 3

Abdomen (Batın) Radyolojisi


Karaciğer, Safra Kesesi ve Yolları, Pankreas ve diğer tüm karın içi organlarının görüntüleme / girişimsel tanı ve tedavileri


Çalışma Alanlarım 4

Meme Radyolojisi


Meme ultrasonografisi, Dijital mamografi tarama ve teşhis muayeneleri, Meme kitle biyopsileri, Kist aspirasyon ve tedavileri, Meme kitlesi telle işaretleme


Çalışma Alanlarım 5

Pediatrik (Çocuk) Radyoloji


Doğumsal Kalça Çıkığı (DKÇ) Taraması, Yenidoğan beyin ultrasonografisi (Transfontanel RDUS), Vezikoüreteral reflü RDUS (Mesaneden böbreğe idrar kaçağı)


Çalışma Alanlarım 6

Vasküler (Damar) Radyoloji


Alt ekstremite (Bacak) Arterleri ve Venleri Üst ekstremite (Kol) Arter ve Venleri Aort ve dalları Varis tedavisi Arteriyovenöz fistül RDUS (Hemodiyaliz şantı)


Çalışma Alanlarım 7

Baş ve Boyun Radyolojisi


Hastanın bulunduğu yerde US/Renkli Doppler US ve Girişimler , İntraoperatif US , US kılavuzluğunda periferik sinir blokajları-Rejyonel anestezi


Çalışma Alanlarım 8

Portabl (Taşınabilir) Ultrasonografi


Tiroid, Boyun damarları (Karotis- Vertebral), Orbita (Göz damarları)


Çalışma Alanlarım 9


Kısaca


İlgili klinik branşın gerektirdiği görüntüleme alanındaki iş birliğini, en uygun maliyetle, en üst seviyede yararlılık, zararsızlık, çözüm odaklı inceleme ve tedavi yöntemlerini kullanarak hizmetinize sunmaktayız.Web Tasarımı ve  Seo Hizmeti: Adwoox Seo Ajansı tarafından sağlanmaktadır.


Mail Bülteni


Kliniğimizde olan tüm gelişmelerden haberdar olabilmek için bültenimize abone olabilirsiniz.    Copyright 2021 Prof. Dr. Zekai Pekkafalı Her Hakkı Saklıdır.

    ankara implant ankara implant fiyatları